ฟาร์มเป็ดไข่ ประชาพงษ์ฟาร์ม

ประชาพงษ์ฟาร์ม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 โดย นายประชาพงษ์ วงษ์ชัยเพ็ง และนายวรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง เป็นฟาร์มเป็ดไข่ขนาดใหญ่ มีจำนวนเป็นมากกว่า 10,000 ตัว และยังมีลูกฟาร์มกว่า 20 ราย จำนวนเป็ดมากกว่า 50,000 ตัว และยังเป็นแหล่งจำหน่ายไข่เป็ด ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม และไข่เยี่ยวม้า รายใหญ่ของภาคอีสาน