ผู้จัดการฟาร์ม

วรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง (บ๊อบบี้)

ที่อยู่

  11/205 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
  โทร: 086-2452-989 (บ๊อบบี้)
  อีเมล์: witbobby09@gmail.com

Address

  11/205 HinTang Village, SapSomBun Sub-district, KhokPhoChai District, Khonkhaen Province 40160
  Tel: 086-2452-989 (Bobby)
  Email: witbobby09@gmail.com, prachapongfarm@gmail.com

ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด

11/205 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)