กิจกรรมเพื่อสังคม

ประชาพงษ์ฟาร์ม ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านกีฬา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา

สมาชิกผู้เลี้ยงเป็ดไข่

วีระศักดิ์ ลีพิลา

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

ยุรนันท์ สอนนำ

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

ลุงอุ๋ด

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 3,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 55 แผงต่อวัน

View

พี่มลฤดี

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

แม่สมพิศ

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

ลุงสมยศ

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

สัจจา

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

พี่ร้อย

เป็นผู้เลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัด ขอนแก่น ที่มีจำนวนเป็ด 2,000 ตัว ที่มีผลผลิตต่อวันไม่ต่ำกว่า 60 แผงต่อวัน

View

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด

11/205 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)