สินค้าของเรา


 • ไข่เป็ด

  ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด เป็นศูนย์กระจ่าย จำหน่ายไข่เป็ด ขายไข่เป็ดที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ที่รับซื้อและขายไข่เป็ดทั่วประเทศ    ดูเพิ่มเติม...

 • ไข่เค็ม

  ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เค็ม เป็นศูนย์กระจ่าย และจำหน่ายไข่เค็ม ขายไข่เค็มที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ที่รับซื้อและขายไข่เป็ดทั่วประเทศ    ดูเพิ่มเติม...

 • ไข่เยี่ยวม้า

  ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า เป็นศูนย์กระจ่าย และจำหน่ายไข่เยี่ยวม้า ขายไข่เยี่ยวม้าที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน จำหน่ายไข่เยี่ยวม้า ทั่วประเทศ    ดูเพิ่มเติม...

 • ไข่แดงเค็ม

  ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่แดงเค็ม เป็นศูนย์กระจ่าย และจำหน่ายไข่แดงเค็ม ขายไข่แดงเค็มที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ที่รับซื้อและขายไข่เป็ดทั่วประเทศ    ดูเพิ่มเติม...

 • ผ้าเย็บวน

  ประชาพงษ์ฟาร์ม จำหน่ายผ้าเย็บวน ประเภทผ้าเช็ดเครื่องจักรและผ้าทำความสะอาด จัดส่งทั่วประเทศ    ดูเพิ่มเติม...

ตลาดไข่เป็ด

ประชาพงษ์ฟาร์ม มีตลาดรองรับผลผลิตจากสมาชิกผู้เลี้ยงจำนวนมาก
และความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม ฟาร์มไข่เป็ด

11/205 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)